میزان 21, 1400 11:10 Asia/Kabul

شهروندان ولایت جوزجان در شمال افغانستان از افزایش بهای موادسوخت شکایت دارند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، برخی از باشندگان ولایت جوزجان از اینکه طی هفته های اخیر بهای انواع مواد سوختی افزایش چشمگیری داشته است ابراز نگرانی نموده، می گویند که با این وضعیت زمستان سختی را درپیش رو خواهند داشت.

آنها شکایت دارند که فقر و بیکاری و رکود فعالیتهای اقتصادی باعث تضعیف بنیه مالی مردم گردیده و مشکلات عدیده ای را برآنان تحمیل کرده است.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش تکمیلی کاظم حیدری خبرنگار رادیودری:

افزایش بهای مواد سوختی در کابل

کلیدواژه