میزان 23, 1400 13:08 Asia/Kabul
  • تصمیم طالبان برای بازسازی ادارات دولتی در افغانستان
    تصمیم طالبان برای بازسازی ادارات دولتی در افغانستان

مسئولین دولت طالبان در ولایت غزنی، بازسازی برخی ادارات دولتی را پس از جنگ های اخیر در این کشور آغاز کرده اند.

به گزارش رادیودری، ملا عبدالجبار عمری، معاون فرمانداری طالبان در ولایت غزنی در این باره گفت: در کنار تلاش ها برای بازسازی و ترمیم ادارات دولتی، بازسازی ساختمان فرماندهی نیروها در ولایت غزنی را آغاز کرده ایم.

این در حالی است که در ولایت غزنی بسیاری از ادارات دولتی در مدت دو دهه جنگ تخریب شده اند و نیاز به بازسازی اساسی دارند.

براساس این گزارش شهروندان غزنی از تصمیم طالبان برای بازسازی ادارات و ساختمان های مهم در ولایت غزنی استقبال کرده اند.

بازسازی فرودگاه بامیان افغانستان

کلیدواژه