میزان 26, 1400 08:43 Asia/Kabul

کندن کاری در محلات و ابدات تاریخی در ولایت ننگرهار ممنوع شد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، مولوی امان الله مسئول ابدات تاریخی اداره اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار می گوید  هر نوع کندن کاری خودسرانه را در محلات وابدات تاریخی در ولایت ننگرهار ممنوع کرده است.

 مولوی امان الله گفته است که در ولایت ننگرهار یکصد و بیست و دو محل تاریخی وجود دارد که تا هنوز تنها بیست و دو محل ان با اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار ثبت شده است .

وی افزود: سعی می نماید با منع قرار دادن کندن کاری در محلات و ابدات تاریخی از ان به صورت درست نگهداری کند .

در گذشته ها در بیشتر محلات وابدات تاریخی کندن کاری های خودسرانه غیر مسلکی  صورت گرفته که اثار بدست امده از ان به خارج از کشور قاچاق شده است .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش آصف شینواری:

ممنوعیت خروج دلار و آثار باستانی از افغانستان

 

کلیدواژه