میزان 26, 1400 13:48 Asia/Kabul
  • آمادگی طالبان برای بازگشایی زندان پلچرخی
    آمادگی طالبان برای بازگشایی زندان پلچرخی

سرپرست مدیریت امور زندان‌های طالبان گفت: به زودی زندان پلچرخی کابل برای استفاده مجدد بازگشایی خواهد شد.

به گزارش رادیو دری ،مولوی عبدالله عقیق٬ سرپرست مدیریت امور زندان‌های طالبان گفت که شماری از محافظان زندان پلچرخی، یک دوره آموزشی را به پایان رسانده و به زودی به زندان های مختلف اعزام می‌شوند.

عقیق در مورد زندان‌های کابل نیز توضیح داد: حدود شش هزار تا هفت هزار زندانی را می‌توانیم در زندان پلچرخی و سایر زندان‌های ولایت کابل نگهداری کنیم. زندان‌های مختلف در کابل وجود دارد که از آنها استفاده خواهد شد. 

وی دربازه زمان بازگشایی مجدد زندان پلچرخی کابل اظهارنظری نکرد.

زندان پلچرخی در شرق کابل به دنبال خروج نظامیان تروریست آمریکایی و متحدانش از افغانستان به دست طالبان افتاد و تمامی زندانیان آن آزاد شدند.

فعلا این زندان خالی از زندانی است .

زندان پلچرخی کابل خالی از زندانی

کلیدواژه