میزان 28, 1400 10:03 Asia/Kabul

مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان می گویند، هفت تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف در ولایت ننگرهار بازداشت نموده اند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، مسئولان می گویند، در بین بازداشت شدگان کسانی هم وجود دارند که اسلحه را به کشور همسایه پاکستان قاچاق مینمودند.

دکتر محمد بشیر، رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار روز گذشته در یک نشست خبری گفت: موظفین هفت تن را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف از مناطق مختلف ولایت ننگرهار بازداشت نموده اند.

رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفته است که در بین بازداشت شدگان دوتن که میخواستند اسلحه را به کشور پاکستان قاچاق نمایند، شامل میباشند.

رئیس اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار گفت: با بازداشت شدگان برخورد خواهد شد.

جزئیات بیشتر در گزارش آصف خبرنگار رادیودری:

بازداشت ۱۹ تن به اتهام ارتکاب جرایم مختلف در ولایت ننگرهار+ صوت

کلیدواژه