میزان 28, 1400 14:15 Asia/Kabul

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با مولوی محمد داود مزمل، والی ننگرهار دیدار کرد.

به گزارش خبرنگار رادیودری، در این نشست بین  مولوی محمد داود مزمل، والی ننگرهار و محترم صادقی دولت آبادی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در این ولایت، در مورد تحکیم روابط سیاسی- اقتصادی، علمی- فرهنگی و اوضاع جاری کشور صحبت صورت گرفت و هر دوطرف وعده همکاری مشترک دادند. 

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش آصف خبرنگار رادیودری:

دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران با والی جدید بلخ

 

کلیدواژه