میزان 28, 1400 18:56 Asia/Kabul
  • موافقت طالبان با از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان
    موافقت طالبان با از سرگیری واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان

دولت موقت طالبان با از سرگیری برنامه واکسیناسیون فلج اطفال در افغانستان به شیوه خانه به خانه موافقت کرد.

به گزارش رادیو دری؛ مقامات بهداشتی دولت موقت طالبان اعلام کردند که این دولت با برنامه واکسیناسیون خانه به خانه فلج اطفال برای کودکان از ماه آینده موافقت کرده است و همچنین به زنان اجازه می دهد تا در صف مقدم این برنامه فعالیت کنند. 

این بیانیه از سوی سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل متحد به عنوان یک دستاورد موفق در این کشور معرفی شده است که به نوعی پایتخت بیماری فلج اطفال در دنیا شناخته می شود. 

بر اساس گزارش مقام های رسمی این برنامه سراسری  ۵ روزه برای واکسیناسیون فلج اطفال که به صورت خوراندن دز خوراکی به کودکان انجام  می شود از ۱۷ عقرب آغاز خواهد شد.

دکتر « حمید جعفری » رئیس بخش فلج اطفال سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه گفته که این برنامه با هدف واکسیناسیون ۱۰ میلیون کودک انجام می شود.

بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در افغانستان تا کنون به واکسن دسترسی نداشتند. 

دولت موقت طالبان  به دلیل نیاز جدی و مبرم به کمک های بهداشتی و همچنین به مواد غذایی در شرایط دشوار اقتصادی فعلی سعی می کند تا حدودی با دنیا تعامل برقرار کند. 

 هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره اوضاع ناگوار پزشکی در افغانستان

کلیدواژه