میزان 29, 1400 10:13 Asia/Kabul

والی ننگرهار یکبار دیگر بر تطبیق فرمان عفو عمومی رهبر طالبان برای کارکنان رژیم قبلی تاکید نموده، گفت: افراد داعش که دست از مخالفت برداشته و سلاح شانرا بر زمین بگذارند شامل این عفو میشوند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، مولوی محمد داود مزمل، والی ننگرهار در یک نوار صوتی که از طریق دفتر سخنگوی والی به رسانه ها فرستاده شده، گفته است؛ همان گونه که با به قدرت رسیدن امارت اسلامی در افغانستان ملا هیبت الله اخند،  رهبر طالبان عفو عمومی را بر همه کارکنان بلند رتبه و پایین رتبه ملکی و نظامی رژیم قبلی اعلام نموده بود، یکبار دیگر بر تطبیق این فرمان رهبر طالبان تاکید نموده، گفته است که تمام کارمندان بلند رتبه وپایین رتبه ملکی نظامی رژیم قبلی که به زندگی عادی خویش برگشته شامل این عفو عمومی شده و طالبان مکلف بر تامین امنیت انها وخانواده های انان میباشند.

والی ننگرهار همچنان گفته است که افراد داعش که دست از مخالفت بردارند نیز شامل این عفو میشوند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش تکمیلی آصف خبرنگار رادیودری:

عفو عمومی کارکنان دولتی در افغانستان

کلیدواژه