میزان 30, 1400 16:23 Asia/Kabul
  • مخالفت سیاسیون زن افغان با اعطای کرسی سازمان ملل به طالبان
    مخالفت سیاسیون زن افغان با اعطای کرسی سازمان ملل به طالبان

شماری از سیاسیون زن افغان از سازمان ملل خواستند که در این سازمان به طالبان کرسی داده نشود.

به گزارش رادیو دری، شماری از زنان افغان در نشستی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، ضمن مخالفت با اعطای کرسی افغانستان به طالبان خواهان اعاده حقوق زنان و دختران افغان از سوی طالبان شدند.

پس ازحاکمیت طالبان و ادامه دادخواهی زنان درافغانستان برای کار و آموزش زنان و دختران افغان، شماری از زنان افغان از نقاط مختلف جهان روز پنج‌شنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گردهم آمده خواهان اعاده حقوق زنان و دختران از سوی طالبان شدند.

به گزارش رویترز، فوزیه کوفی، رییس حزب‌ موج در این نشست گفت: "سازمان ملل باید کرسی افغانستان را به کسی دهد که به حق همه احترام می‌گذارد".

در این نشست خواسته شد تا جهان از نفوذی که بر طالبان دارد استفاده کند تا طالبان را به رعایت حقوق بشر وادارد.

این درحالیست که روز گذشته نیز شماری از زنان به خیابانهای کابل برآمده و یکبار دیگر با شعار «کار، نان و آموزش» دست به راهپیمایی زدند.

این معترضان با تجمع مقابل وزارت امر به معروف و نهی از منکرِ حکومت طالبان در پیوند با وضعیت ناگوار اقتصادی، حذف دختران از فضای آموزشی و عدم اجازۀ کار زنان اعتراض کردند.

تشدید محدودیت زنان افغان توسط طالبان

کلیدواژه