عقرب 01, 1400 08:25 Asia/Kabul
  • تدابیر سازمان ملل برای حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان
    تدابیر سازمان ملل برای حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان

سازمان ملل برای نجات میلیون ها تبعه افغان از وضعیت نامناسب اقتصادی، برنامه جدید ارائه کرده است.

به گزاش رادیو دری،اخیم اشتاینر مدیر برنامه توسعهٔ سازمان ملل متحد (UNDP) در سوییس ،گفت: در برنامه جدید این نهاد برای خروج مردم افغانستان از مشکلات اقتصادی، از طریق صندوقی به شهروندان آسیب پذیر افغان کمک های نقدی ارائه خواهد شد.

اشتاینر گفت: آلمان نخستین کشوری است که پنجاه میلیون یورو به این صندوق کمک کرده است.

تحولات اخیر به طور چشمگیر اقتصاد مردم افغانستان را که برای تأمین معیشت روزمره خود به آن نیاز دارند با مشکل مواجه کرده است و سراسر افغانستان شاهد یک بحران اقتصادی گسترده است.

از زمان حاکمیت طالبان بر افغانستان، همه کمک ها به این کشور متوقف شده است.

پیشتر سازمان ملل متحد گفته بود که برای صندوق کمک به مردم افغانستان از پولی برداشت می شود که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان در بانک های خارجی بلوکه شده است.

سازمان ملل واکسیناسیون در افغانستان را آغاز کرد

کلیدواژه