عقرب 03, 1400 10:12 Asia/Kabul

خبرنگاران در ولایت سمنگان از مشکلاتی که در امر اطلاع رسانی با آن مواجه اند شکایت دارند و می گویند که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان بیشتر رسانه ها در این ولایت از فعالیت بازمانده اند .

به گزارش رادیو دری، خبرنگاران در ولایت سمنگان از مشکلاتی که در امر اطلاع رسانی با آن مواجه اند شکایت دارند و می گویند که پس از حاکمیت گروه طالبان در افغانستان بیشتر رسانه ها در این ولایت از فعالیت بازمانده اند .

تعدادی از خبرنگاران ولایت سمنگان در مصاحبه با رادیو دری از اوضاع جاری در کشورشان و محدود شدن فعالیتهای رسانه ای شکایت کرده و می گویند که با حاکم شدن گروه طالبان بر سرنوشت افغانستان فعالیتهای رسانه ای در این ولایت درحد نگران کننده ای کاهش یافته است .

این در حالیست که امداد الله مهاجر مسوول فرهنگی حکومت طالبان در ولایت سمنگان مدعی است که آزادی بیان درحکومت طالبان از جایگاه خاصی برخوردار می باشد به شرط آن که خبرنگاران و رسانه ها براساس اصول و معیار های پذیرفته شده حکومت فعالیت نمایند .

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش کاظم حیدری:

رسانه ها در افغانستان یک به یک تعطیل می شوند

کلیدواژه