عقرب 03, 1400 14:04 Asia/Kabul

افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم نگرانی های زیادی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرنگار رادیو دری،آگاهان اقتصادی بر این باورند تغییر نظام ، وضعیت بد سیاسی و کاهش پول افغانی در برابر دلار علت افزایش قیمت مواد خوراکی در بازار است.

به دلیل این که افغانستان یک کشور وارداتی است و همه ی داد و ستد ها با  استفاده از دلار صورت می گیرد نرخ مواد اولیه افزایش می یابد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش نیلوفر نوروزی:

تشدید جنگ و ناامنی و افزایش قیمت اجناس در افغانستان

کلیدواژه