عقرب 05, 1400 17:28 Asia/Kabul
  • پرستاران بیمارستان بقیه الله تهران برای کودک افغان جشن تولد گرفتند
    پرستاران بیمارستان بقیه الله تهران برای کودک افغان جشن تولد گرفتند

محمدرضا کودک مجروح مسجد فاطمیه قندهار که در بیمارستان بقیه الله تهران بستری است در سالگردتولدش به همت پرستاران مهربان این بیمارستان غافلگیرشد.

به گزارش رادیو دری؛ این کودک افغان پس از حادثه انفجار در مسجد قندهار برای درمان به بیمارستان بقیه الله تهران منتقل شده بود.

پرستاران این بیمارستان در اقدامی انسانی در سالروز تولد این کودک افغان در بیمارستان برایش جشن تولد گرفتند.

جشن تولد کودک افغان در بیمارستان بقیه الله تهران
جشن تولد کودک افغان در بیمارستان بقیه الله تهران
جشن تولد کودک افغان در بیمارستان بقیه الله تهران

آغوش پدرانه یک فرمانده نظامی ایران برای کودکان پناهجوی افغان

درمان مجروحان انفجار تروریستی مسجد جامع قندهار در تهران

کلیدواژه