عقرب 06, 1400 11:37 Asia/Kabul

با هدف تکریم از جایگاه خانواده های شهدا و معلولان و رسیدگی به مشکلات آنان در ولایت جوزجان درشمال افغانستان مقامات حکومت طالبان در این ولایت نشست مشترکی را با تعدادی از اعضای خانواده های قربانیان جنگ برگزار کردند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، در این نشست که جمعی از علمای دینی نیز حضور داشتند برخی از مقامات حکومت طالبان برتعهدات این گروه جهت تکریم ازخانواده های شهدا و رسیدگی به مشکلاتشان سخن گفتند.

علمای دینی شرکت کننده در این مراسم یکی از اهداف عمده این نشست را ارج گزاری به مقام شامخ شهدای بیست سال اخیر که در جریان جنگهای دو دهه ای جانهای شان را از دست داده اند، گفته در رابطه به فداکاری ها و مجاهدت های مردم کشورشان در برابر اشغالگران سخنانی مبسوطی را بیان کردند.

مولوی حیات الله، عضو حلقه رهبری گروه طالبان در شمالغرب افغانستان ضمن پذیرش چالشها و مشکلاتی که فرا راه خانواده های شهدا و معلولان وجود دارد، درعین حال اطمینان میدهد که مسولان حکومتی در صدد کاستن و یا رفع مشکلات این خانواده ها هستند. حیات الله همچنان از ایجاد یک کمیته رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا و معلولان در ولایت جوزجان خبر داده گفته است: این کمیته مسولیت شناسایی خانواده های شهدا و معلولان و نحوه کمک رسانی به آنان را برعهده دارد.

گزارش تکمیلی کاظم حیدری خبرنگار رادیودری:

توزیع زمین به خانواده های شهدا در کابل و قندهار

گزارش؛ درخواست پارلمان افغانستان از دولت برای توجه جدی به معلولان و بازماندگان شهدا

کلیدواژه