عقرب 06, 1400 13:46 Asia/Kabul
  • دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع): آمریکا به دنبال بی‌ثبات کردن افغانستان است
    دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع): آمریکا به دنبال بی‌ثبات کردن افغانستان است

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تاکید کرد: آمریکا به دنبال بی‌ثبات کردن افغانستان است.

به گزارش  مجمع جهانی اهل بیت (ع)، " آیت الله رضا رمضانی "  دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) در دیدار آیت الله «محمدهاشم صالحی مدرس» و آیت الله «شیخ زاده» از علمای افغانستان در محل مجمع جهانی اهل بیت (ع) به دخالت های قدرت های بزرگ در افغانستان اشاره کرد و افزود:  اگر ظرفیت، استعداد و ثروت در افغانستان وجود نداشت، آنان مداخله نمی کردند.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) افزود: آمریکا، افغانستان را رها نمی کند و به شکل های مختلف به دنبال بی ثبات کردن این کشور خواهد بود.
دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با بیان اینکه شرایط افغانستان پیچیده است، بر تشکیل دولت فراگیر تأکید کرد و گفت: باید دولت فراگیر در افغانستان تشکیل شود در غیر این صورت  شاهد درگیری های داخلی خواهیم بود.
آیت الله محمدهاشم صالحی مدرس،  رئیس شورای علمای شیعه افغانستان نیز  در این دیدار درباره خروج آمریکا از افغانستان گفت: دست ایادی آمریکا از افغانستان کوتاه شد اما آمریکا صحنه را ترک نکرده است.
حمایت مجمع جهانی اهل بیت(ع) از فعالیت های فرهنگی در افغانستان، حمایت از مبلغان اعزامی، تقویت فعالیت جامعه المصطفی العالمیه و ارسال کتاب های مفید از جمله پیشنهادهای آیت الله شیخ زاده از اعضای مجلس شورای علمای شیعه افغانستان در این نشست بود.

امیرعبداللهیان: صلح افغانستان تنها از دولت فراگیر برمی‌آید

بیانیه نشست تهران: راه حل مسائل افغانستان تشکیل دولت فراگیر است

کلیدواژه