عقرب 06, 1400 16:21 Asia/Kabul

بازار موسوم به «بازار بوش» در شهر کابل اکنون نه تنها رونق بلکه نام خود را نیز از دست داده است.

به گزارش رادیو دری؛  یکی از بازار‌های معروف شهر کابل که به «بازار بوش» مشهور بود این روزها و پس از خروج آمریکایی ها از افغانستان نام و رونق قدیمی خود را از دست داده است.

مقصود از «بوش» نام یک شرکت نیست بلکه جرج بوش رییس جمهوری اسبق آمریکاست  که بیست سال قبل دستور حمله به افغانستان را صادر و طالبان را از قدرت ساقط کرد.

در مدت بیست سال اشغالگری آمریکا و شرکایش، بیش از دویست هزار نظامی و پیمان کار آمریکایی در افغانستان حضور داشتند و این بازار به مکانی برای فروش وسایل شخصی و نظامی آن‌ها در کابل تبدیل و به بازار بوش معروف شده بود.

بیشتر اجناس فروشی در بازار بوش از پایگاه بگرام می‌آمد، پایگاهی که شهر کوچک آمریکایی‌ها در افغانستان لقب گرفته بود.

تابلوی بازار "بوش" کابل پایین کشیده شد

کلیدواژه