عقرب 08, 1400 14:35 Asia/Kabul

جنگ و تحولات اخیر در افغانستان باعث آوارگی 700 هزار خانواده شده است.

به گزارش رادیو دری، با آمدن فصل سرما برنامه ریزی برای برگشت خانواده های آواره به مناطق اصلی شان جریان دارد.

در همین حال محمد شهاب عالم، رئیس کمیته آلمان برای کودکان افغان با ابراز نگرانی از وضعیت خطرناک  فقر در میان کودکان به 500 خانواده بیجاشده داخلی کمک غذایی کرد.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش نیلوفر نوروزی:

کلیدواژه