عقرب 09, 1400 20:29 Asia/Kabul
  • سهیل شاهین: طالبان خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل است
    سهیل شاهین: طالبان خواستار کرسی افغانستان در سازمان ملل است

سخنگوی پیشین دفتر قطر گروه طالبان گفت: بر پایه قوانین سازمان ملل متحد کرسی افغانستان در این سازمان حق طالبان است.

به گزارش رادیو دری، سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر قطر گروه طالبان گفت: نماینده  دائم باید شخصی باشد که از طرف دولت در قدرت است و طالبان  دارای حاکمیت، کنترل بر همه مرز‌ها و پشتیبانی مردم را دارد و این دو عنصر کلیدی برای تصاحب کرسی کافی است.

یادآوری می‌کنیم  که در حال حاضر کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی است و گروه طالبان برای این کرسی سهیل شاهین سخنگوی پیشین دفتر قطر خود را معرفی کرده بود، که از سوی کشور‌های عضو سازمان ملل تاکنون پذیرفته نشده است.

درخواست طالبان برای گرفتن کرسی افغانستان در سازمان ملل

کلیدواژه