عقرب 12, 1400 14:43 Asia/Kabul
  • تعیین یک شیعه هزاره به سمت ریاست اطلاعات بامیان
    تعیین یک شیعه هزاره به سمت ریاست اطلاعات بامیان

گروه طالبان یکی از شیعیان قوم هزاره را به ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بامیان منصوب کرد.

به گزارش رادیو دری، طالبان مهدی المجاهد ۳۳ ساله را برای پست ریاست اطلاعات و فرهنگ در  ولایت شیعه نشین بامیان تعیین کرد.

مهدی المجاهد که طالبان به او لقب مولوی داده اند گفته است: من پلی بین طالبان و جامعه هزاره هستم.

تعامل طالبان با شیعیان در حکومت جدید خود ظاهرا متفاوت است و این گروه مدعی هستند که خط مشی سابق خود را تغییر داده اند.

طالبان همچنین  دادگاه‌هایی مختص شیعیان ایجاد کرده و مولوی مهدی را به عنوان نماینده خود به مناطق هزاره فرستاده اند تا حمایت این گروهها را جلب کند.

 وقتی که طالبان برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ کابل را تسخیر کرد مهدی المجاهد هشت ساله بود.

در سال  ۱۹۹۹  طالبان منطقه بلخاب را بمباران کرد و در پی آن خانواده او مانند بسیاری از اقلیت هزاره به ایران فرار کردند و پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ به کشورشان بازگشتند.

ضرورت توجه طالبان به حقوق شیعیان در افغانستان و اهمیت حضور فعال شیعیان در صحنه

کلیدواژه