عقرب 15, 1400 14:01 Asia/Kabul
  • پیگیری برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی استان خراسان جنوبی با افغانستان
    پیگیری برای بازگشایی گذرگاه‌های مرزی استان خراسان جنوبی با افغانستان

استاندار خراسان جنوبی ایران تاکید کرد : بازگشایی گذرگاه‌های مرزی استان خراسان جنوبی ایران با افغانستان پیگیری می شود.

"حمید ملانوری "  استاندار خراسان جنوبی ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مناطق مرزی  " گلورده "  و  " دوکوهانه "  در همسایگی با افغانستان چندین سال است که تعطیل بوده  که پیگیری  برای بازگشایی‌ها  ادامه دارد. 

استاندار خراسان جنوبی ایران افزود : بزرگترین مرز مشترک را با افغانستان با وسعت ۳۳۰ کیلومتر داریم و به همین تناسب ۴ منطقه مرزی در استان  وجود دارد.

به گفته ملانوری :  یکی از این مناطق، پایانه مرزی ماهیرود در شهرستان سربیشه است، که اکنون این پایانه مرزی فعال است.

استاندار خراسان جنوبی ایران همچنین گفت : از سوی مرز ایران  تمام امکانات را فراهم کردیم و امیدواریم تا یک ماه آینده مبادلات مرزی در  دو پایانه مرزی  " گلورده "  و  " دوکوهانه "  با افغانستان  انجام بگیرد.

۴۸ درصد صادرات ایران به افغانستان؛ از مرز خراسان جنوبی

 

کلیدواژه