عقرب 19, 1400 12:14 Asia/Kabul
  • وضعیت آوارگان افغان در پاکستان/ فقر و تنگدستی تا خشونت پلیس
    وضعیت آوارگان افغان در پاکستان/ فقر و تنگدستی تا خشونت پلیس

موجی از مهاجرت‌ افغان‌ها به کشورهای همسایه و دور از جمله پاکستان با سقوط دولت «محمد اشرف غنی» و به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان آغاز شده است.

به گزارش رادیودری، هزاران آواره‌‌ افغان که به پاکستان پناه بردند، بدون سرپناه در شرایط بدی زندگی می‌کنند.

براساس این گزارش، برخی از این آوارگان افغان از  رفتار نامناسب و غیرانسانی پلیس پاکستان با آنها  شاکی هستند.

 علی غزنوی  یکی از پناهجویان افغان که در پاکستان به سر می‌برد، می‌گوید: پناهجویان در شرایط بدی در این کشور با فقر و   تندستگی زندگی می کنند

 پلیس  پاکستان نیز در شرایط بحرانی فعلی افغانستان، روزانه صدها نفراز مهاجران  افغان را دستگیر و به زور به افغانستان می فرستد.

سرگردانی آوارگان افغان در مرز پاکستان

کلیدواژه