عقرب 20, 1400 19:24 Asia/Kabul
  • وزیر صحت طالبان برای جلب کمک های جهانی پا در رکاب سفر می‌شود
    وزیر صحت طالبان برای جلب کمک های جهانی پا در رکاب سفر می‌شود

سرپرست وزارت صحت عامه طالبان برای جلوگیری از فروپاشی نظام درمانی افغانستان و جلب کمک‌های جهانی، به زودی به شماری از کشور‌ها سفر می کند.

به گزارش رادیو دری، قلندر عباد سرپرست وزارت بهداشت دولت موقت طالبان با تایید سفر قریب الوقوع خود به برخی کشورها گفت: اگر جامعه جهانی کمک‌هایش را در بخش درمانی متوقف نگه دارد، نظام درمانی افغانستان با بحران جدی روبه‌رو خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که سازمان ملل متحد برای پرداخت حقوق حدود 24 هزار کارمند بخش صحی افغانستان نزدیک به ۸ میلیون دلار در ماه گذشته پرداخته است.

نهادهای بین المللی در روزهای اخیر بارها درباره خطرفروپاشی بخش درمان افغانستان هشدار داده اند.

هشدار درباره توقف بودجه بخش صحی افغانستان

کلیدواژه