عقرب 23, 1400 11:03 Asia/Kabul

سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده است که در افغانستان 5 میلیون و 500 هزار آواره داخلی دارد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، این نهاد بین المللی بر ضرورت کمک رسانی به آوارگان افغان تاکید کرده است.

در همین حال سازمان های جهانی هشدار داده اند  که 95 درصد مردم افغانستان با فرا رسیدن سرمای زمستان در شرایط نابسامان اقتصادی قرار می گیرند.

هشدار از بروز فاجعه انسانی در زمستان امسال در غرب افغانستان

کلیدواژه