عقرب 25, 1400 11:11 Asia/Kabul

ظرف 24 ساعت گذشته 3 نفر در ولایت ننگرهار توسط افراد ناشناس کشته شدند .

ادامه قتل های مرموز در این ولایت سبب نگرانی باشندگان ولایت ننگرهار شده است .

گزارش تکمیلی  از خبرنگار رادیو دری آقای محمد آصف

کلیدواژه