عقرب 27, 1400 13:02 Asia/Kabul
  • حمایت روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان
    حمایت روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می کند.

به گزارش رادیودری، واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل گفت: مسکو از تشکیل یک دولت فراگیر که به اندازه کافی منافع تمام اقوام سیاسی کشور، حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان را منعکس می‌کند، حمایت می‌کند.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه چالش‌های جدیدی به چالش‌های قبلی در افغانستان اضافه شده است، گفت: واقعیت جدیدی که پس از 15 اوت/24اسد در افغانستان به وجود آمد، نتوانست افغانستان را تبدیل به یک کشور همراه با صلح پایدار و بدون جنگ و جنایت و بدون مواد مخدر  بسازد.

نبنزیا با اشاره به خطر گسترش تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه گفت: امروز خطر واقعی ورود فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان، از جمله فعالیت‌های تحت عنوان جریان‌های مهاجرتی، به قلمرو کشورهای همسایه وجود دارد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود: ما از طالبان انتظار داریم که به وعده‌های خود برای ریشه ‌کن کردن این چالش‌ها عمل کنند.

نبنزیا گفت: روسیه خواستار برگزاری هر چه سریعتر کنفرانس بین‌المللی کمک های مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است.

تاکید شورای امنیت بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان

کلیدواژه