قوس 03, 1400 09:59 Asia/Kabul
  • سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان معرفی شد
    سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان معرفی شد

 صبغت‌الله احمدی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه افغانستان به عنوان سخنگوی جبهه مقاومت ملی تعیین شده است.

به گزارش رادیودری، منابع می گویند، آقای احمدی یکی از نزدیکان احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان است.

گفته میشود که صبغت‌الله احمدی پیش از این به عنوان سخنگوی وزارت خارجه پیشین ایفای وظیفه میکرد.

تاکنون جبهه مقاومت ملی، این خبر را تائید و یا رد نکرده است.

یادآوری میکنیم که سخنگوی پیشین جبهه مقاومت فهیم دشتی بود که در درگیری با گروه طالبان در ولایت پنجشیر شهید شد.

فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت کشته شد

کلیدواژه