قوس 05, 1400 14:13 Asia/Kabul

علمای دینی ولایت بلخ در دیدار با والی این ولایت خواستار حفظ اتحاد و همدلی و تامین شدن امنیت بهتر مردم شده اند.

به گزارش خبرنگار رادیودری، ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ با نشر خبرنامه ای از دیدار جمع کثیری از علمای دینی با والی این ولایت و برخی دیگر از مسنولان خبرداده است.

در خبرنامه آمده که جمعی از علمای دینی اعم از اهل تشیع وتسنن روز گذشته با والی این ولایت دیدار و بر حفظ روابط برادری و همدلی میان اقوام مختلف تاکید نموده اند. خبرنامه تصریح نموده که در این دیدار مولوی قدرت الله ابوحمزه والی بلخ ضمن آنکه علما را وارثین انبیا در امر ترویج ارزشهای دینی خوانده، عملکرد علمای دینی در راستای آگاهی دهی به جامعه و جلو گیری از انحرافات را قابل تقدیر و ستایش خوانده است.

والی بلخ همچنان از علمای دینی تقاضا نموده نقش موثرشان در تشویق افراد جامعه برای سهم گیری در آبادانی کشورشان را ایفا نمایند.

خبرنامه یاد آور شده که در این دیدار علمای دینی ولایت بلخ نیز ضمن مطرح نمودن خواستهای شان مبنی بر ارائه خدمات بهتر از سوی مقامات محلی به شهروندان این ولایت از همکاری هایشان با حکومت جدید سخن گفته اند.

گزارش تکمیلی کاظم حیدری خبرنگار رادیودری:

گردهمایی علمای دینی مزار شریف در رابطه با تامین امنیت سراسری در کشور

کلیدواژه