قوس 06, 1400 11:50 Asia/Kabul

طالبان متعهد شد که در آغاز سال جدید آموزشی به دختران مکاتب و پوهنتون‌ها اجازه تحصیل داده شود.

به گزارش رادیو دری، بلال کریمی یک معاون سخنگوی طالبان گفت که کار روی یک طرح برای آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بر اساس اصول اسلامی ادامه دارد.

وی گفت: "برای بازگشایی مراکز آموزشی خواهران روی یک میکانیزم که بر اصول اسلامی مطابقت داشته باشد کار می‌شود تا خواهران ما در تمام کشور به تعلیمات خود دوباره ادامه بدهند."
در این میان فعالان حقوق زن در باره سرنوشت دانش آموزان دختر ابراز نگرانی کرده اند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش قریشی:

طالبان: تحصیل، حق اسلامی و قانونی زنان است

کلیدواژه