قوس 07, 1400 15:02 Asia/Kabul
  • بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات سابق افغانستان
    بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات سابق افغانستان

معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان ، دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان را صادر کرده است.

به گزارش رادیو دری ، «عبدالسلام حنفی» امروز (یک شنبه ) دستور بازگشایی حساب های بانکی مقامات دولت سابق  افغانستان را که از این کشور خارج نشدند به بانک ملی افغانستان صادر کرد.

 معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان دستور داد ، حقوق این مقام ها  را که با طالبان همکاری کردند،  پرداخت شود.

 پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان از 15 اوت /24 اسد ،  حساب تمام مقامات دولت سابق این کشور مسدود شده است .

محدودیت برداشت پول از حساب بانکی در افغانستان کاهش یافت

کلیدواژه