قوس 09, 1400 08:35 Asia/Kabul
  • اخراج شماری از کارمندان ارشد بانک مرکزی افغانستان
    اخراج شماری از کارمندان ارشد بانک مرکزی افغانستان

شماری از کارمندان ارشد بانک مرکزی افغانستان اخراج شدند.

به گزارش رادیو دری، ۱۳ تن از کارمندان بلندپایه بانک مرکزی افغانستان که توسط اجمل احمدی، رئیس پیشین این نهاد به طور غیرقانونی استخدام شده بودند، از کار برکنار شدند.

یک منبع مطلع در بانک مرکزی افغانستان که خواست نامش فاش نشود به آوا گفت: دلیل برکناری این کارمندان، استخدام غیرقانونی و بدون رقابت از سوی اجمل احمدی، رییس پیشین بانک مرکزی بوده است.

تصمیم برای اخراج این کارمندان دوروز پیش و در نخستین نشست هیأت مدیره با نظارت طالبان در بانک مرکزی گرفته شد.

پرونده‌های دست‌کم ۸۳ کارمند دیگر که از سوی رییس پیشین بانک مرکزی در بست‌های مختلف، بطور غیرقانونی استخدام شده بودند، تحت بررسی است و قرار است در هفته جاری نهایی شود.

به گزارش روزنامه هشت صبح؛ این کارمندان که از نزدیکان اجمل احمدی بودند، غیرقانونی و بدون سپری کردن رقابت آزاد، از سوی وی استخدام شده بودند.

نمایندگی‌های بانک مرکزی در سراسر افغانستان بازگشایی شد

کلیدواژه