قوس 10, 1400 10:18 Asia/Kabul
  • بازداشت چهار آدم ربا در ولایت غزنی
    بازداشت چهار آدم ربا در ولایت غزنی

مسئولین امنیتی دولت موقت طالبان از آزادی یک دختربچه از چنگ آدم ربایان و بازداشت چهار آدم ربا در ولایت غزنی خبردادند.

به گزارش رادیودری، مولوی ذاکر از فرماندهان امنیتی دولت طالبان در غزنی گفت: در عملیات روز سه شنبه نیروهای این نهاد در منطقه "توحید آباد" غزنی، چهار آدم ربا بازداشت و یک دختر 10 ساله از چنگ آنها آزادشد.

ذاکر گفت: آدم ربایان چند روز پیش با ربودن این دختربچه از خانواده اش درخواست یک میلیون افغانی کرده بودند.

با وجود گذشت بیش از سه ماه از تسلط طالبان بر افغانستان هنوز جرایمی مثل سرقت، آدم ربایی و جنایت در مناطق مختلف این کشور ادامه دارد. با این حال طالبان می گویند با استفاده از تمام توان با عوامل ناامنی برخورد می کند.

آدم ربایان در بلخ، دختر ۹ ساله یک دکتر را ربودند

کلیدواژه