قوس 14, 1400 08:54 Asia/Kabul
  • ترکمنستان برای افغان ها کمک‌های انسان‌دوستانه ارسال می کند
    ترکمنستان برای افغان ها کمک‌های انسان‌دوستانه ارسال می کند

«قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهوری ترکمنستان دستور داد دولت این کشور کمک‌ های انسان‌دوستانه را برای مردم افغانستان ارسال کند.

به گزارش رادیو دری، در جلسه هیات دولت ترکمنستان «قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهوری این کشور  به «رشید مردوف» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه ترکمنستان دستور داد تا کمک های انسان‌دوستانه را برای مردم افغانستان سازماندهی و ارسال کند.

پیشتر سازمان های بین المللی در خصوص بحران انسانی و گرسنگی در افغانستان هشدار داده بودند.

این شرایط افغانستان در حالی است که کشورهای غربی از جمله آمریکا به بهانه های مختلف سرمایه ها و دارایی های افغانستان را بلوکه کردند.

 آمریکا دارایی های افغانستان را مسدود کرده است

هشدار «برنامه جهانی غذا» درباره فاجعه گرسنگی در افغانستان

کلیدواژه