قوس 15, 1400 14:54 Asia/Kabul
  • اعتراض فعالان مدنی افغانستان به وضع فعلی کشور
    اعتراض فعالان مدنی افغانستان به وضع فعلی کشور

شماری از استادان دانشگاه‌ها و فعالان جامعه مدنی افغانستان با برگزاری راهپیمایی در شهر کابل به وضع فعلی مردم اعتراض کردند.

به گزارش رادیودری، فعالان فرهنگی افغانستان در این راهپیمایی از طالبان خواستند با ملت آشتی کنند.
راهپیمایان اعلام کردند: از افغانستان خارج نمی شویم اما می خواهیم وطن خود را آباد کنیم.

تامین عدالت اجتماعی و رسیدن به ثبات، از خواسته های فعالان فرهنگی افغانستان بود.

استادان دانشگاه‌ها و فعالان جامعه مدنی افغانستان در راهپیمایی کابل، توقف فوری هرگونه جنگ و خونریزی را خواستار شدند.

اعتراض فعالان مدنی و اساتید دانشگاه افغانستان به اوضاع امنیتی کشور

کلیدواژه