قوس 15, 1400 19:58 Asia/Kabul
  • کاظمی قمی: در همه حوزه ها ظرفیت های همکاری مطلوبی بین ایران و افغانستان وجود دارد
    کاظمی قمی: در همه حوزه ها ظرفیت های همکاری مطلوبی بین ایران و افغانستان وجود دارد

نماینده ویژه ایران در امور افغانستان تاکید کرد: در همه حوزه ها ظرفیت های همکاری مطلوبی بین ایران و افغانستان وجود دارد.

"حسن کاظمی قمی"  نماینده ویژه  ایران در امور افغانستان، در  گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت گفت: افغانستان امروز در حوزه مشکلات اقتصادی و نبود سوخت مشکلات زیادی دارد. همچنین  جنگ های نیابتی که آمریکایی ها جایگزین اشغالگری خود در این کشور کرده اند نیز چالش دیگری است که این کشور  با آن روبرو است  و نمی توانیم نسبت به آنها بی تفاوت باشیم.

نماینده ویژه  ایران در امور افغانستان افزود: در همه حوزه ها نیز ظرفیت های همکاری مطلوبی بین دوکشور وجود دارد و زمینه های استفاده از آن آماده است و باید این فرصت ها را تسهیل کرده و روابط بین دولت را گسترش دهیم که یکی از راهکارهای آن گسترش تعاملات مرزی از طریق اقتصاد پیله وری و بازارچه های مرزی است. 

قمی تاکید کرد: برای تحقق این برنامه مرزها باید امن باشد و امروز نیز تمام گذرگاه های ایران  باز است و قرار نیست اگر حادثه ای پیش آمد بخواهد در مسیر روابط اقتصادی و تجاری خللی ایجاد کند.

نماینده ویژه  ایران در امور افغانستان همچنین گفت: هرقدر افغانستان به سمت آرامش پیش برود باعث می شود موج مهاجران به سمت ایران  کمتر شود.  

کاظمی‌قمی: ایران آمادگی کامل برای کمک به بازسازی افغانستان دارد

کلیدواژه