قوس 16, 1400 18:06 Asia/Kabul

همزمان با شناسایی گونه جدید کرونا در چندین کشور، مردم افغانستان همچنان نسبت به کرونا بی توجه هستند و با مشکلات مهم تری دست و پنجه نرم می کنند.

به گزارش رادیو دری؛ در حالی که بسیاری از کشورهای جهان در پی مقابله با موج جدید کرونا هستند ، افغانستان هیچ برنامه ای برای مقابله با کرونا ندارد و هیچ خبری از برنامه های پیشگیرانه در برابر موج جدید کرونا وجود ندارد.

طالبان می گویند با قطع کمک های مالی جامعه جهانی به بخش بهداشت و درمان افغانستان ، سی و چهار بیمارستان ویژه رسیدگی به بیماران کرونایی در این کشور نیز تعطیل شده است.

از سوی دیگر از واکسیناسیون کرونا در افغانستان نیز خبری نیست، با سقوط دولت سابق و روی کار آمدن طالبان، گزارش های روزمره درباره میزان افراد آلوده و تعداد فوتی های ناشی از این بیماری نیز متوقف شده است.

افغانستان در مقابل موج جدید ویروس کرونا بی دفاع است

کلیدواژه