قوس 17, 1400 12:00 Asia/Kabul
  • غرب به بازسازی افغانستان و جلوگیری از مهاجرت کمک کند
    غرب به بازسازی افغانستان و جلوگیری از مهاجرت کمک کند

مقامات روسی می گویند که کشورهای غربی برای بازسازی و جلوگیری از موج مهاجرت به افغانستان کمک کنند.

به گزارش رادیودری، گنادی کوزمین، معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، این اظهارات را در نشست شورای امنیت این سازمان بیان کرده است.

او گفت که وضعیت افغانستان بخصوص مهاجرت اجباری، نگران کننده است.

آقای کوزمین گفت که وضعیت وخیم اجتماعی و اقتصادی به طور قابل توجهی خطر مهاجرت گسترده جمعیت از این کشور را به همراه دارد.

وی افزود: ما بر این باوریم که جامعه جهانی و اولاً کمک کنندگان سنتی غربی که در ۲۰ سال گذشته در افغانستان حضور داشتند و بار اصلی مسئولیت رویدادهای رخ داده در افغانستان را به دوش دارند، باید به مردم افغانستان کمک مؤثری کنند.

این در حالیست که پیش از این، سازمان های بین المللی نسبت به فروپاشی اقتصادی و بحران بشری در افغانستان هشدار داده بودند.

روز گذشته یونیسف، اعلام کرد که برای جلوگیری از فروپاشی نظام صحی و فراهم آوری مواد غذایی، آموزش و خدمات دیگر برای کودکان افغانستان، کشورهای جهان، دو میلیارد دالر کمک کنند.

برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان به دو میلیارد دلار بودجه نیاز است

افغانستان کمک روسیه را برای بازسازی خواستار شد

نخست‌ وزیر سابق روسیه: موج جدید بحران مهاجرت این کشور و کشورهای آسیای مرکزی را تهدید می‌ کند

کلیدواژه