قوس 18, 1400 13:07 Asia/Kabul
  • تاکید طالبان بر تعالیم دینی نظامیان افغان
    تاکید طالبان بر تعالیم دینی نظامیان افغان

آموزش دینی نظامیان افغان در کنار آموزش های نظامی از سوی طالبان اجباری می شود.

به گزارش رادیو دری ،سرپرست وزارت دفاع طالبان در دیدار فرماندهان این وزارتخانه گفت: باید در کنار آموزش های نظامی، بر سیستم فراگیری تعالیم دینی و عقیدتی هم تاکید شود. مولوی محمدیعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی دولت موقت طالبان در نخستین جلسه این وزارتخانه که دیروز در مقر وزارت دفاع برگزار شد، بر فعال سازی سیستم فراگیری تعالیم دینی و عقیدتی در کنار آموزش های نظامی در بخش های نظامی تاکید کرد.

تاکنون گروهی از نظامیان دولت سابق از بیم اقدامات سختگیرانه طالبان از کشور خارج شده یا از سمت های خود برکنار شده اند.

 هشدار سرپرست وزارت دفاع طالبان به نیروهای تحت امرش

کلیدواژه