قوس 28, 1400 18:30 Asia/Kabul
  • وزیر خارجه ایران: روزانه ۵ هزار پناهجوی افغانستانی وارد ایران می شوند
    وزیر خارجه ایران: روزانه ۵ هزار پناهجوی افغانستانی وارد ایران می شوند

وزیر خارجه ایران در نشست سازمان همکاری اسلامی در اسلام آباد گفت که روزانه، بیش از پنج هزار پناهجوی افغانستان وارد خاک ایران می شوند که کماکان به آنها کمک های انساندوستانه ارائه می شود.

به گزارش رادیو دری، " حسین امیرعبداللهیان "  وزیر امور خارجه ایران امروز (یکشنبه ) در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر اسلام آباد گفت : امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان تنها از طریق مشارکت جمعی واقعی و حکومت فراگیر و موثر که همه اقوام و مذاهب در آن نقش داشته باشند، میسر است.

"امیرعبداللهیان "  افزود :  تأخیر در این امر، به  دشمنان مردم افغانستان فرصت خواهد داد تا با گسترش تروریسم داعشی و مشکلات اقتصادی و شرایط بحرانی در معیشت و بهداشت و نیازمندی های اولیه زندگی، شبکه وسیعی از مجرمان اجتماعی را فعال کرده و هرج و مرج، فقر و قحطی را پس از 20 سال اشغالگری و نابودی هرگونه زیر ساخت، گسترش داده و ناکارآمدی را بر مقامات کابل و مردم این کشور تحمیل نماید.

وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت :  ایران، امنیت پایدار و ثبات سیاسی و اجتماعی در افغانستان را در راستای منافع جمعی منطقه ارزیابی می کند.

"امیرعبداللهیان "   خاطرنشان کرد : آشتی ملی، انسجام ملی و مشارکت فراگیر درحکومت و حکمرانی، در کنار خیر خواهی و مساعی جمیله کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریسم و ناامنی و بی ثباتی و کمک های بشر دوستانه، فوری ترین اقدام برای حمایت از مردم افغانستان و تضمین آینده ای روشن است.                      

وزیر امور خارجه ایران  تصریح کرد : ایران با تأکید بر انگیزه های اسلامی و انسانی کماکان به کمک های انساندوستانه به مردم افغانستان ادامه خواهد داد.

"امیرعبداللهیان "   افزود : تجربه روند سازش با رژیم جعلی اسرائیل و عادی سازی روابط، نشان می دهد که مسأله فلسطین فقط با پایان کامل و حقیقی اشغال غیرقانونی این سرزمین اسلامی قابل حل است.

وزیر امور خارجه ایران در ادامه گفت : ایران بار دیگر بر پیشنهاد خود بر برگزاری یک همه پرسی فراگیر با شرکت کلیه ساکنان اصلی سرزمین فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی به عنوان راه حل دمکراتیک تأکید می کند.

امیرعبداللهیان:راه حل مسائل افغانستان تشکیل دولت فراگیر است

کلیدواژه