جدی 02, 1400 13:30 Asia/Kabul
  • بازسازی مسیرهای ارتباطی در جنوب افغانستان
    بازسازی مسیرهای ارتباطی در جنوب افغانستان

شاهراه ارتباطی کابل-قندهار در جنوب افغانستان بازسازی می شود.

به گزارش رادیودری، وزارت فواید عامه دولت موقت طالبان روز پنجشنبه اعلام کرد: عملیات بازسازی ۲۰ کیلومتر از شاهراه کابل - قندهار آغاز شده است.

این وزارت گفته که ترمیم این جاده، از سوی وزارت فوایدعامه با یک شرکت خصوصی که هر کیلومتر آن به ارزش بیشتر از ۶۰۰ هزار افغانی قرارداد شده است و تاکنون ۷۵ درصد پیشرفت کاری دارد.

وزارت فوایدعامه می گوید که این وزارت برنامه دارد تا تمام جاده ها و پل های تخریب شده را ترمیم و یا اعمار مجدد نماید که اکنون کار ترمیم شماری از پروژه ها جریان و کار شماری از آنها تکمیل شده است.

به دلیل سال ها جنگ داخلی و اشغال نیروهای آمریکایی، مسیرهای اصلی زمینی در بسیاری از بخش های افغانستان به صورت کامل تخریب شده است.

همچنین وجود فساد و عدم کنترل تردد خودروها با وزن بالا، باعث شده که این مسیرها بویژه پل ها تخریب گردد و این موضوع مشکلات فراوانی را برای مردم بوجود آورده است.

ساخت شاهراه ارزگان – قندهار به زودی آغاز می‌شود

کلیدواژه