جدی 03, 1400 10:53 Asia/Kabul
  • درخواست حامد کرزی از جامعه جهانی برای همکاری با طالبان
    درخواست حامد کرزی از جامعه جهانی برای همکاری با طالبان

حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق افغانستان گفت، جامعه جهانی برای جلوگیری از مرگ میلیون ها نفر بر اثر گرسنگی در این کشور با طالبان همکاری کند.

به گزارش رادیو دری، حامد کرزی بامداد جمعه  گفت: جامعه بین المللی باید تامین کمک های مورد نیاز افغان ها را در اولویت قرار دهد و بی اعتمادی خود به طالبان را  کنار بگذارد.
کرزی تصریح کرد،واقعیت این است که طالبان در حال حاضر قدرت را در افغانستان به دست دارند و جامعه بین المللی باید کمک برای افغان ها را در اولویت قرار دهند و عدم اعتماد به مقامات جدید افغانستان را کنار بگذارند.»
وی از قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل که با وجود تحریمها، اجازه پرداخت کمکهای بشردوستانه به افغانستان را می دهد، استقبال کرد.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده است که نیمی از جمعیت افغانستان با بحران شدید گرسنگی روبرو  هستند و ۳.۲ میلیون کودک زیر پنج سال نیز در معرض خطر قرار دارند.
 اقتصاد این کشور در وضعیت بدی قرار داشته و منجر به بیکاری افسارگسیخته و بحران نقدینگی شده است. 

توصیه حامد کرزی به عمران خان

کلیدواژه