جدی 03, 1400 11:16 Asia/Kabul

کابینه حکومت موقت طالبان در نشست روز گذشته تشکیلات کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی و همچنین وزارت دولت در امور صلح و وزارت دولت در امور پارلمانی را ملغی اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار رادیو دری، طبق این فیصله،کابینه طالبان که به ریاست ملا محمد حسن آخُند،سرپرست ریاست الوزرای طالبان  تشکیل جلسه داده بود در بخشی از اجندای شان در خصوص ابقا و لغو شماری از ادارات دولتی فیصله کرده‌است.

کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز لغو، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر با «اصلاح نام آن» ابقا شده است.

با لغو تشکیلات کمیسیون های انتخابات و شکایات انتخاباتی و وزارت دولت در امور پارلمانی گمانه زنی ها وامیدواری های مردم برای بوجود امدن حکومت اینده بر اساس انتخابات ازاد و شفاف از بین رفت.

 در اداراتی که طالبان تشکیلات ان را ملغی اعلام کرد هزاران تن کارمندان مصروف کار بودند که در مورد سرنوشت انان چیزی گفته نشده است.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش آصف شینواری:

کلیدواژه