جدی 04, 1400 08:47 Asia/Kabul
  • چین: مسئولیت وضع حاکم در افغانستان با آمریکا و ناتو است
    چین: مسئولیت وضع حاکم در افغانستان با آمریکا و ناتو است

چین ، آمریکا و ناتو را مسببین اوضاع کنونی افغانستان دانست.

به گزارش رادیو دری، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که آمریکا و ناتو باید در مورد آنچه انجام داده اند، تامل کنند، دارایی های فرامرزی افغانستان را بی معطلی آزاد کنند، جامعه جهانی را در کمک به بهبود اقتصاد افغانستان و دستیابی این کشور به توسعه یاری رسانند و در رفع مشکلات پیش روی مردم افغانستان مشارکت داشته باشند.
ژائو لیجیان با اشاره به تصویب قطعنامه ۲۶۱۵ که امکان ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان را فراهم می کند، تاکید کرد که چین به عنوان یک کشور دوست افغانستان، اوضاع بشردوستانه این کشور را پیگیری می کند و آماده همکاری برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی آن  از شیوه های مختلف است.
 سخنگوی وزارت خارجه چین افزود:چین از سازمان ملل در ایفای نقش هماهنگ کنندگی بیشتر حمایت می کند و از همه شرکای بین المللی می خواهد کمک های خود به افغانستان را افزایش دهند.
ژائو لیجیان در پایان یادآور شد: چین همواره معتقد است کمک های بشردوستانه به افغانستان، ناقض قطعنامه های شورای امنیت نیست. این کمک ها نباید تحت هیچ شرایطی مشروط و سیاسی شود وما باید درک کنیم که از ماه اوت سال جاری (اسد)، تغییرات عمیقی در افغانستان رخ داده است و ۳۹ میلیون نفر در این کشور با بحران انسانی دست به گریبان هستند.

چین قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره افغانستان را وتو کرد

کلیدواژه