جدی 09, 1400 14:18 Asia/Kabul
  • درخواست کمک وزارت بهداشت طالبان از سازمان بهداشت جهانی
    درخواست کمک وزارت بهداشت طالبان از سازمان بهداشت جهانی

وزارت بهداشت دولت موقت طالبان در افغانستان ، کمک سازمان بهداشت جهانی را به این کشور برای تشخص سویه جدید کرونا "امیکرون"، خواستار شد .

به گزارش رادیو دری « جاوید هژیر» سخنگوی وزارت بهداشت دولت موقت طالبان در افغانستان امروز( پنج شنبه) گفت: این وزارتخانه  قادر به تشخیص امیکرون نیست و از سازمان بهداشت جهانی درخواست کمک کرده است.

« جاوید هژیر» افزود ، افغانستان به دستگاه‌های پیشرفته برای تشخیص امیکرون نیاز دارد .

 در بحبوحه شیوع احتمالی امیکرون در افغانستان ، شمار زیادی از شهروندان این کشور از کمبود دارو و امکانان پزشکی هم نگران هستند .

کلیدواژه