جدی 11, 1400 17:23 Asia/Kabul
  • کابل در انفجار لرزید
    کابل در انفجار لرزید

صدای انفجار بعد از ظهر امروز مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل را لرزاند.

به گزارش رادیو دری؛ شاهدان عینی می گویند این انفجار در مقابل دانشگاه تعلیم و تربیت کابل روی داده است.

جزییاتی بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

در ماههای اخیر و پس از به قدرت رسیدن طالبان شهر کابل هر هفته شاهد چندین انفجار تروریستی است.

خبر تکمیل می شود...

انفجار خودروی نیروهای طالبان در کابل

کلیدواژه