جدی 15, 1400 08:50 Asia/Kabul
  • شاهراه سالنگ به‌ روی ترافیک بسته شد
    شاهراه سالنگ به‌ روی ترافیک بسته شد

رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها از مسدود شدن شاهراه سالنگ به‌ روی تمامی موترهای باربری و مسافربری خبر داد.

به گزارش رادیودری، عبیدالله عبید گفت: شاهراه سالنگ شامگاه روز سه شنبه بر روی تمامی موترهای باربری و مسافربری بسته شد.

رئیس حفظ و مراقبت سالنگ‌ها علت مسدود شدن این شاهراه را بارش برف عنوان کرد.

مسئولان ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها ضخامت برف در این شاهراه را یک‌ متر اعلام کرده بودند.

محدودیت تردد در شاهراه سالنگ در پی بارش برف

بارش برف سنگین در افغانستان دهها قربانی گرفت

کلیدواژه