جدی 15, 1400 09:04 Asia/Kabul
  • درگیری سفیر حکومت پیشین افغانستان با سفیر معرفی شده طالبان در ایتالیا
    درگیری سفیر حکومت پیشین افغانستان با سفیر معرفی شده طالبان در ایتالیا

سفارت افغانستان در ایتالیا از درگیری سفیر معرفی شده گروه طالبان با سفیر حکومت پیشین در سفارت افغانستان در ایتالیا خبر داد.

به گزارش رادیودری، این سفارت نوشته است، که امروز ۱۴ جدی محمد فهیم کشاف، کارمند پیشین سفارت افغانستان در ایتالیا که از طرف گروه طالبان به عنوان سفیر در ایتالیا گماشته شده است، بدون اجازه وارد سفارت شده و با سفیر حکومت پیشین درگیر شده است.

 سفیر حکومت پیشین افغانستان به نگهبانان ایتالیایی سفارت خبر داده و کشاف را از سفارت افغانستان در ایتالیا بیرون کرده است.

 سفارت افغانستان که این حمله را یک "اقدام غیرقانونی" می‌خواند می‌گوید که به شخص سفیر هیچ آسیبی نرسیده است.

 گفته‌ می‌شود که تاکنون تنها سفارت افغانستان در پاکستان در اختیار گروه طالبان قرار دارد و کشورهای دیگر تاکنون سفارت های افغانستان را در اختیار این گروه قرار نداده است.

هدف قرار گرفتن خودروی حامل کارمندان سفارت ایتالیا در کابل

کلیدواژه