جدی 15, 1400 12:00 Asia/Kabul

وزارت داخله طالبان از توقیف و ‌بازداشت یک گروه هفت نفری از آدم ربایان خبر داد.

به گزارش رادیودری، آمر کشف حوزه پانزدهم امنیتی در شهر کابل پایتخت افغانستان می گوید که ۳تن از مربوطات این حوزه و۴ تن دیگر آن ها از مربوطات ولسوالی پغمان کابل بازداشت شده اند.
وزارت داخله طالبان می‌افزاید که این گروه هفت نفری از آدم ربایان که متهم به دزدی های مسلحانه و آدم ربایی هستند، در تحقیقات ابتدایی به جرم خود اعتراف کرده‌اند.

گزارش تکمیلی قریشی خبرنگار رادیودری از کابل:

بازداشت یک گروه از آدم ربایان در ولایت ننگرهار

کلیدواژه