جدی 15, 1400 16:12 Asia/Kabul
  • طالبان، پلیس خود را آموزش نظامی می دهد
    طالبان، پلیس خود را آموزش نظامی می دهد

معاون سخنگوی وزارت امور داخله طالبان اعلام کرد که آموزش‌های نظامی و تهیه لباس هم شکل برای نیروهای پلیس در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد.

به گزارش رادیو ردی، «محمد عاقل اعزام» معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان اعلام کرد که این وزارتخانه در نظر دارد که زمینه آموزش‌های نظامی و حضور نیروهای پلیس با لباس واحد را در سراسر افغانستان فراهم کند.

بیش از چهار ماه  از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، اما بیشتر نیروهای پلیس طالبان هنوز با لباس‌های شخصی اجرای وظیفه می‌کنند.

اعزام در این باره گفت: وزارت داخله طالبان در کنار آغاز روند آموزش و تربیت نیروها، برای تعداد زیادی از نیروهای نظامی خود در سراسر کشور لباس هم شکل توزیع کرده است و  این روند تا زمانی که تمامی نیروها  لباس نظامی دریافت کنند ادامه خواهد یافت.

 برخورد خشن پلیس طالبان با زن افغان در خیابان

 

کلیدواژه