جدی 15, 1400 18:28 Asia/Kabul
  • فائو: بخش کشاورزی افغانستان نیازمند کمک رسانی است
    فائو: بخش کشاورزی افغانستان نیازمند کمک رسانی است

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد بر کمک رسانی به بخش کشاورزی افغانستان تاکید کرد.

به گزارش رادیو دری، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد  (FAO) در صفحه توئیتر خود با ابراز نگرانی شدید از پنجمین خشکسالی پی در پی در افغانستان  نوشته است که اگر به موقع به بخش کشاورزی افغانستان کمک نشود، یک رکن اساسی اقتصاد این کشور از دست خواهد رفت.

پیشتر نیز سازمان‌های مختلف امداد رسان در مورد خشک‌سالی و زمستان سخت برای مردم افغانستان هشدار داده‌اند.

هشدار فائو درباره ادامه خشکسالی در افغانستان

کلیدواژه