جدی 18, 1400 14:17 Asia/Kabul

200 تن ازنیروهای دفاعی پس ازسپری نمودن تعلیمات نظامی از لوای هفتم سرحدی تخار فارغ التحصیل شدند.

به گزارش رادیو دری، مسئولان طالبان در ولایت تخارمی گویند این نیروهای تازه نفس که تکتیک های  نظامی را فرا گرفته اند جهت تامین امنیت مال وجان مردم و حفاظت از سرحدات این ولایت گماشته خواهند شد.

درعین حال این نیروهای تعلیم یافته در جریان انجام نمایش رزمی درشهرتالقان تعهد می سپارند که برای تامین امنیت مردم ودفع هرگونه تحرکات دشمن درهر شرایط آمادگی کامل دارند.

جزئیات بیشتر این خبر در گزارش خاوری:

کلیدواژه